स्थानीय काउली, रातो मूलाको मूल्य प्रतिकेजी १० रुपैयाँ, अन्य तरकारीको आजको मूल्य कति छ ?

२ महिना अगाडि

काठमाडौँ– कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।

जस अनुसार आज चारतीय गोलभेडा ठूलोको प्रतिकेजी ९० रुपैया कायम भएको छ  भने  सानो(लोकल) गोलभेडाको प्रतिकेजी   १५.०० रुपैयामा कारोवार भएको छ । 

त्यस्तै रातो आलु प्रतिकेजी रू ४८ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ भने   सेतो आलु प्रतिकेजी ३८ न्यूनतम मूल्यमा कारोवार भएको छ । 

                                         बिस्तृतमा हेर्नुहोस् । 

कृषि उपज ईकाइ
न्यूनतम
अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.००
गोलभेडा सानो(तराई) के जी रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.६७
आलु रातो के.जी. रू ४८.०० रू ५०.०० रू ४९.००
आलु सेतो के.जी. रू ३८.०० रू ४०.०० रू ३९.००
गाजर(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
गाजर(तराई) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू १२.०० रू २०.०० रू १५.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) केजी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
मूला रातो के.जी. रू १२.०० रू २०.०० रू १५.६७
मूला सेतो(लोकल) के.जी. रू १०.०० रू १५.०० रू १२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
भन्टा लाम्चो के.जी. रू २५.०० रू ३०.०० रू २७.६७
भन्टा डल्लो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
मकै बोडी केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
मटरकोशा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४३.७५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
तितो करेला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
लौका के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
परवर(तराई) केजी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
घिरौला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
झिगूनी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
सलगम के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
भिण्डी के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
सखरखण्ड के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
बरेला के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
पिंडालू के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
स्कूस के.जी. रू १५.०० रू २०.०० रू १७.६७
रायो साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
पालूगो साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
चमसूरको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
तोरीको साग के.जी. रू ३०.०० रू ४०.०० रू ३५.००
मेथीको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
प्याज हरियो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
बकूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तरुल के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७०.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ३३०.०० रू ३५०.०० रू ३४०.००
कुरीलो के.जी. रू ५५०.०० रू ६००.०० रू ५७५.००
ब्रोकाउली के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
चुकुन्दर के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सजिवन के.जी. रू १९०.०० रू २००.०० रू १९५.००
रातो बन्दा के.जी. रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६३.३३
जिरीको साग के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
ग्याठ कोबी के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
सेलरी के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
पार्सले के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
सौफको साग के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
पुदीना के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
तामा के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
तोफु के.जी. रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
गुन्दुक के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
स्याउ(झोले) के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
स्याउ(फूजी) के जी रू ३२०.०० रू ३५०.०० रू ३३५.००
केरा दर्जन रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
अनार के.जी. रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
अंगुर(हरियो) के.जी. रू २८०.०० रू ३००.०० रू २९०.००
सुन्तला(नेपाली) के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०५.००
सुन्तला(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
मौसम के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
जुनार के.जी. रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू २०.०० रू ३०.०० रू २५.००
निबुवा के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) केजी रू २४०.०० रू २५०.०० रू २४५.००
मेवा(नेपाली) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
अम्बा के.जी. रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
लप्सी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
किनु के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु के.जी. रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
किवि केजी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
शरीफा के‍.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
आभोकाडो के.जी रू २००.०० रू ३००.०० रू २५०.००
अमला के.जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
अदुवा के.जी. रू १५०.०० रू १७०.०० रू १६०.००
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४८०.०० रू ५००.०० रू ४९०.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७६.६७
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
लसुन हरियो के.जी. रू ९०.०० रू १००.०० रू ९५.००
हरियो धनिया के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
छ्यापी हरियो के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३६०.०० रू ३७०.०० रू ३६५.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २६०.०० रू २७०.०० रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) के जी रू २६०.०० रू २८०.०० रू २७०.००
रुख टमाटर केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
२ महिना अगाडि

प्रतिक्रिया