आहालमा खेलिरहेको गैँडा तस्बिर कैद गर्दै विदेशी पर्यटक